flexibele en incidentele BSO in Den Haag

Op onze buitenschoolse opvang in Morgenstond is het elke dag feest. Hier kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar terecht na school om samen te spelen, ontdekken en leren. Bij BSO Kids4Life werken we met 2 groepen: de Bengels (4 tot 7 jaar) en de Binkie’s (8 tot 13 jaar). Niemand hoeft zich te vervelen op onze BSO, dankzij onze leuke en uitdagende activiteiten.

Maak kennis met BSO Kids4Life

Spellen en activiteiten

Belangrijke uitgangspunten bij onze spellen en
activiteiten zijn:

  • Buitenschoolse opvang is vrije tijd (na het doen van het huiswerk). Lekker niets doen blijft ook belangrijk.
  • Activiteiten worden mede met behulp van de kinderen bepaald.
  • We bieden vertrouwde activiteiten, maar ook activiteiten die nieuw en uitdagend zijn.
  • De activiteiten vinden plaats op vaste tijden.
  • Kinderen maken kennis met allerlei materialen en spelletjes.
  • De uitdaging zit in de variatie van het aanbod.
Over ons

Activiteiten

De activiteiten en het speelmateriaal zijn afgestemd op de leeftijd en wensen van de kinderen. We koken, knutselen, bouwen, tuinieren in onze moestuin en doen nog veel meer! We bieden ook cursussen, variërend van timmeren en kooklessen tot toneelspelen en sportactiviteiten. Vanzelfsprekend worden de kinderen begeleid bij de activiteiten. En als een kind even niets wil doen, is dat natuurlijk ook goed.


Bij BSO Kids4Life maken we onderscheid tussen drie soorten activiteiten:

  1. Vrij spel: kinderen bepalen zelf wat ze doen en met wie. Ze kunnen zelfstandig aan de slag. De pedagogische medewerker heeft minimale bemoeienis en meer een ondersteunende dan begeleidende rol.
  2. Open activiteit: de pedagogisch medewerker bereidt iets voor. Kinderen kunnen kiezen: hier aan meedoen, niet meedoen of later instromen. Deze activiteiten hebben meer inhoud dan vrij spel.
  3. Gestructureerde activiteiten: het gaat hier om grotere, vooraf opgezette activiteiten. Open deelname is in principe niet mogelijk. Kinderen tekenen zich hierop in (handtekening ouders). Dit zijn activiteiten zoals dansen, toneel, zang en sport.
Maak een afspraak met BSO Kids4Life