Tarieven en aanmelden kinderdagverblijf en bso in Den Haag

Kinderdagverblijf en BSO Kids4Life heeft een breed en flexibel aanbod. Kinderdagverblijf Kids4Life is standaard geopend van 07.00 tot 18.00 uur (gesloten op feestdagen). Vanaf de eerste maanden van de zwangerschap kunt u uw kind bij Kinderdagverblijf Kids4Life aanmelden. U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en/of een gesprek. Bij interesse wordt een plaatsingsaanbod gedaan. Bij onze BSO zijn we flexibel. U kunt bijvoorbeeld kiezen of u 52, 48, 46 of 40 weken per jaar BSO wilt afnemen. Het hele jaar door dus, inclusief alle schoolvakanties, of een gedeelte daarvan. 


Bekijk de tarieven van onze kinderopvang en BSO:

Kinderopvangtoeslag

De overheid betaalt mee aan de kosten voor kinderopvang. Op www.toeslagen.nl leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag en op hoeveel toeslag u recht heeft.

Kinderopvangtoeslag direct laten overmaken aan Kinderdagverblijf Kids4Life
Veel ouders laten de Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst rechtstreeks overmaken op de rekening van Kinderdagverblijf Kids4Life. U hoeft dan uitsluitend uw eigen bijdrage te betalen. Als u dit wilt, dan kunt u dit regelen door aan de Belastingdienst door te geven dat u het rekeningnummer voor de toeslag wilt wijzigen.
Wanneer u het rekeningnummer van Kinderdagverblijf Kids4Life vermeldt (IBAN NL49 ABNA 0558342736), wordt
de toeslag direct aan ons overgemaakt. Wij ontvangen dan graag zo spoedig mogelijk een kopie van de beschikking van de instantie.
Wanneer u een bijdrage ontvangt van het UWV of de gemeente, kunt u ook die betreffende instanties verzoeken het bedrag direct aan ons over te maken. Rechtstreekse uitbetaling kinderopvangtoeslag stopt automatisch.

algemene informatie

Aanmelding

Voor aanmeldingen en nadere informatie kunt u Kinderdagverblijf Kids4Life ook bellen via telefoonnummer 070 - 308 00 59. Vraag hierbij naar de hoofdleidster of de administratie (hoofdkantoor). Een inschrijfformulier krijgt u aangeboden met een informatiepakket. Wanneer u het plaatsingsaanbod hebt geaccepteerd en uw kind kan worden geplaatst, ontvangt u
hiervan schriftelijk bericht. Vier weken voor aanvang zal de leidster contact opnemen voor de wendagen.