Buitenschoolse opvang in Den Haag

Flexibele opvang: openingstijden vanaf 05:00 tot 20:00 uur van maandag t/m vrijdag 15 aaneengesloten uren.

De missie van Kinderdagverblijf Kids4Life is ervoor zorg dragen dat kinderen en hun ouders zich thuis voelen

Wij streven naar het aanbieden van voorschoolse educatie VVE. Deze programma’s helpen uw kind zich spelenderwijs cognitief te ontwikkelen.

Het is elke dag feest op onze buitenschoolse opvang, ofwel bso, in Den Haag. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen hier terecht om samen te spelen,
ontdekken en leren. Wij werken bij onze buitenschoolse opvang in Den Haag met 2 groepen: de Bengels (4 tot 7 jaar) en de Binkie’s (8 tot 13 jaar). Niemand verveelt zich op onze bso in Den Haag, dankzij het leuke en uitdagende programma.

Maak kennis met BSO Kids4Life

De belangrijkste uitgangspunten van onze buitenschoolse opvang in Den Haag

In onze buitenschoolse opvang in Den Haag organiseren we
regelmatig activiteiten en spellen. Hierbij houden we een paar belangrijke uitgangspunten in acht, namelijk:

  • Bij onze buitenschoolse opvang in Den Haag heb
    je, na het doen van huiswerk, vrije tijd. Lekker niets doen blijft ook belangrijk.
  • Activiteiten worden met behulp van de kinderen bepaald.
  • We bieden vertrouwde activiteiten, maar ook activiteiten die nieuw en uitdagend zijn.
  • De activiteiten vinden plaats op vaste tijden.
  • Kinderen maken op onze bso in Den Haag kennis met allerlei materialen en spelletjes.
  • De uitdaging zit in de variatie van het aanbod.
Over ons

De activiteiten bij onze bso in Den Haag

De activiteiten en het speelmateriaal in onze bso in Den
Haag zijn afgestemd op de leeftijd en wensen van de kinderen. We koken, knutselen, bouwen, tuinieren in onze moestuin en doen nog veel meer! We bieden ook cursussen, variërend van timmeren en kooklessen tot toneelspelen en sportactiviteiten. Vanzelfsprekend worden de kinderen goed begeleid bij onze buitenschoolse opvang in Den Haag. Als een kind even niets wil doen, is dat natuurlijk ook goed bij dit flexibele kinderdagverblijf. Wij maken bij onze bso in Den Haag onderscheid tussen 3 soorten activiteiten:


1. Vrij spel: kinderen bepalen zelf wat ze doen en
met wie. Ze gaan zelfstandig aan de slag. De pedagogische medewerker heeft minimale bemoeienis en meer een ondersteunende dan begeleidende rol.

2. Open activiteit: de pedagogisch medewerker
bereidt iets voor. Kinderen kiezen of ze meedoen, niet meedoen of later instromen. Deze activiteiten hebben meer inhoud dan vrij spel.

3. Gestructureerde activiteiten: het gaat hier om grotere, vooraf opgezette activiteiten. Open deelname is in principe niet mogelijk. Kinderen tekenen zich hierop in met de handtekening van de ouders.
Dit zijn activiteiten zoals dansen, toneel, zang en sport.


Tover een glimlach op uw kinds gezicht


Bij Kinderdagverblijf Kids4Life vinden we kwaliteit uiterst
belangrijk. Dit ziet u terug in onze activiteiten, maar ook in onze breng- en ophaalservice, onze werkwijze en huisregels. Heeft u interesse in onze bso in Den Haag? Vraag dan online meer informatie aan of bel naar 070 - 308 00 59. We vertellen u dan alles wat u wilt weten over onze kinderopvang. Mogen we binnenkort in onze buitenschoolse opvang in Den Haag ook een lach op het gezicht van uw kind toveren?

Maak een afspraak met BSO Kids4Life

Contacteer ons